DRANIKI WITH SALMON

365,00
грн.
poached egg \ avocado